19 خرد

مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب و توسعه پایدار

مدیریت مصرف آب و ارتقای بهره وری

مطالعات جداسازی آب شرب از سایر مصارف

مطالعات شناسائی، نیمه تفضیلی و تفضیلی آبهای زیرزمینی

مطالعات بیلان منابع آب

مطالعات مدیریت کیفی آب

اشتراک
19 خرد

قنات و سازه‌های تاریخی آبی

مطالعات جامع قنوات

مطالعات مربوط به سازه‌های تاریخی آبی

مستند سازی و تدوین تجربیات

مطالعات تلفیقی سازه‌های تاریخی آبی و گردشگری

تهیه پرونده ثبت بین المللی سازه های تاریخی آبی

طراحی سایت گردشگی قنات

طراحی موزه آب

اشتراک
19 خرد

تصفیه و استفاده مجدد از پساب

مطالعات استفاده مجدد و باز چرخانی پساب

مطالعات جداسازی فاضلاب (آب خاکستري و آب سیاه)

طراحی تصفیه خانه‌های فاضلاب (شهری، روستایی و صنعتی)

مطالعه و طراحی تصفیه خانه‌های فاضلاب به روش طبیعی (بستر نیزار مصنوعی)

اشتراک
19 خرد

آب و فاضلاب و دفع آب‌های سطحی

مطالعه و طراحی خطوط انتقال آب
مطالعه و طراحی شبکه‌های آب و فاضلاب
مطالعه و طراحی ایستگاه های پمپاژ و مخازن آب
مطالعه و طراحی سامانه های دفع آب‌های سطحی
مطالعات مربوط به جداسازی آب شرب و بهداشت
مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
طرح‌های آب و فاضلاب

اشتراک

© تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت تمدن کاریزی می‌باشد. طراحی و پیاده سازی شرکت سهند