19 خرد

کتاب “قنات زارچ”

قنات یکی از باستانی‌ترین ابداعات ساکنان مناطق خشک و نیمه‌خشک است. سازه‌ای است که همزمان بخش‌های قابل توجهی از میراث فرهنگی، معنوی، معماری و بومی ایران را در خود جای داده است.

در قنات، تمام ارزش‌های انسانی نهفته‌اند؛ از سخت‌کوشی و خردورزی در طراحی و احداث آن گرفته تا انصاف و منطق در شیوه‌های تقسیم و توزیع آب، تنها کافی است با اندکی ظرافت به آن بنگریم تا آن‌ها را دریابیم. استان یزد یکی از مناطق قنات خیز محسوب می‌شود. برخی از قنات‌های این استان در شمار شاخص‌ترین قنات‌های ایران و جهان قرار دارند که قنات زارچ از آن جمله است. کتاب حاضر به بررسی جنبه‌های مختلف تاریخی، جغرافیایی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و مدیریت این قنات می‌پردازد.

اشتراک